Helmer och Flisan

Helmer och Flisan, två filurer som representerar olika tänkbara scenarier i badhus miljön.

En serie av bilder åt Borås Stad.

Helmer och Flisan åt Sandareds badhus.
Helmer och Flisan åt Sandareds badhus.