Illustration?

Vad är en illustration?
Illustration är oftast en ritad bild av någonting som ska ge oss information. Meningen är att bilden ska göra det lättare för oss att förstå ett syfte. Den kan vara komplicerad och väldigt detaljrik eller helt tvärtom kanske en enkel form. De kan vara utförda med datorns hjälp, handgjorda med färg eller kanske endast i tusch eller blyerts.
En illustration kan delas in i en mängd av olika grupper, här nedan är några av dem som Therése Illustration arbetar med:

  • En företagsprofil kan förstärkas genom att använda symboler som visar att det är en pågående process
    i företaget.
  • Ett signum som finns igenom hela företagets verksamhet ökar igenkännande.
  • Beskrivning av en form/ produkt/ funktion eller process.
  • Äldre bilder som kan behöva renritas.
  • Illustrationer till komplicerad text som lättar upp och gör det enklare för mottagaren att få en visuell bild.